Podmínky ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytnuté provozovateli internetového obchodu adelvomack.com budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“).

Správcem osobních údajů je subjekt Adéla Vomáčková, IČ: 08000077, se sídlem Na Mrázovce 45/22, 159 00, Praha 5 - Velká Chuchle, Česká republika, zapsán v živnostenském rejstříku - Úřad městské části Praha 16 (dále jen „správce“).

 

Kontakt na správce: tel. č.: +420 736 746 904, e-mail: adelvomack@gmail.com

 

Zákonnost zpracování Vašich osobních údajů je odůvodněna tím, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, dále tím, že zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností, které se na správce vztahují a dále tím, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (např. vymáhání pohledávek, obrana v soudních sporech).

 

Vaše osobní údaje správce zpracovává za účelem příjmu a vyřizování objednávek, fakturace, obchodní komunikace, plnění práv a povinností vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, vyřizování reklamací a odstoupení od smlouvy, ochrana práv správce a vedení účetnictví.

 

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce účetní a daňové služby, provoz e-shopu (Shoptet, a.s.) a společnosti zajišťující dopravu zboží objednaného z internetového obchodu adelvomack.com (např. PPL CZ s.r.o.). Vaše osobní údaje mohou být také poskytnuty dalším osobám na základě povinnosti stanovené zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, orgány finanční správy) nebo z důvodu ochrany práv správce (např. advokáti). Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše osobní údaje (kontakty, obchodní komunikace) budou uchovávány po dobu 5 let. Daňové doklady a účetní záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejdéle 10 let od konce účetního období).

Máte právo požadovat od správce přístup k Vaším osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout, avšak jejich poskytnutí je nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy, a tedy bez nich není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

Zpět do obchodu